Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Op het gebied van openbare orde en veiligheid zorgen we voor een veilige woon- en werkomgeving voor inwoners en bezoekers van de gemeente Boxtel. We werken hierin nauw samen met de Veiligheidsregio Brabant Noord, politie Oost-Brabant,  Regionale Brandweer Brabant-Noord en  vele andere partners.


Meerjarige ontwikkelingen tot en met 2019 (exploitatie)

Toelichting exploitatie

Veiligheidsregio

  • In 2014 is er een incidentele winstuitkering van de Veiligheidsregio geweest.

 

Wat mag het kosten?

Toelichting cijfers rekening 2014 – begroting 2015 – begroting 2016

Openbare orde

  • De ramingen zijn gebaseerd op going concern.

Brandweer

  • De ramingen zijn gebaseerd op going concern. 

Rampenbestrijding

  • De ramingen zijn gebaseerd op going concern.