Programma 6 Sport

Programma 6 Sport

Sport staat bij ons voor vele positieve ontwikkelingen waar we samen met vrijwilligers graag een stimulerende rol in spelen. Sport draagt bij aan gezondheid en preventie, veiligheid, overdracht van waarden en normen, integratie, werkgelegenheid en maatschappelijke binding.

We willen ervoor zorgen dat onze sportvoorzieningen van een voldoende en kwalitatief goed niveau zijn.

 


Meerjarige ontwikkelingen tot en met 2019 (exploitatie)

Toelichting exploitatie

Totaal lasten

  • De fluctuatie in het verloop van de lasten komt met name door een toe-en afname (2019) van de kapitaallasten
Meerjarige ontwikkelingen tot en met 2019 (investeringen)

Toelichting investeringen

Nieuw sportcomplex ODC

  • In 2016 wordt verder gewerkt aan realisatie van de 2e fase van het sportcomplex ODC.

Kunstgras voetbal

  • In 2016 zijn investeringen opgenomen voor de aanleg van kunstgrasvelden bij RKSV Boxtel en DVG. 

Renoveren honkbalveld en atletiekbaan

  • Zowel voor het honkbalveld als de atletiekbaan zijn in de (meerjaren)begroting 2016 middelen opgenomen voor renovatie. Voor het honkbalveld in 2016 en voor de atletiekbaan in 2017.
Meerjarige ontwikkelingen tot en met 2019 (reserves en voorzieningen)

Toelichting reserves en voorzieningen

Onderhoud sportaccommodaties

  • De voorziening Onderhoud Sportaccommodaties dient voor de bekostiging van noodzakelijk onderhoud op basis van het Meerjarig Onderhoud Plan (MOP) sport. De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting op basis van de MOP. De te verrichten onderhoudswerken volgens het MOP worden direct verantwoord op de voorziening (onttrekking) 

Onderhoud Dommelbad

  • De voorziening Onderhoud Dommelbad heeft dezelfde functie als de voorziening Onderhoud sportaccommodaties. Voor deze beleidsperiode zijn er geen grote onderhoudsuitgaven gepland. Voor het zwembad zijn twee onderhoudsplannen (MOP) opgesteld, namelijk een voor het gebouw en een voor de installaties.
Wat mag het kosten?


Toelichting cijfers rekening 2014 – begroting 2015 – begroting 2016

Sport

  • In 2016 zijn de lasten op sport lager omdat in 2015 een nabetaling heeft plaatsgevonden voor het zwembad over voorgaande jaren.