Programma 7 Welzijn

Programma 7 Welzijn

De gemeente hecht waarde aan het welzijn van jong én oud. Het kunnen genieten van onze kunst- en cultuur, is hiervan een voorbeeld. Samenwerking staat daarbij steeds centraal. Elkaar opzoeken om onze cultuur te versterken. We ondersteunen evenementen, sociaal cultureel werk en de openbare bibliotheek. We zien onze speelvoorzieningen als recreatieve ontmoetingsplaatsen. Onze kunstvoorwerpen stellen we zeker voor de toekomst. Kunst en cultuur ontdekken en beoefenen, staan bij ons hoog in het vaandel.

 


Meerjarige ontwikkelingen tot en met 2019 (exploitatie)

Toelichting exploitatie

Recreatieve voorzieningen

  • De Kinderboerderij is gerevitaliseerd. De kosten hiervoor zijn in een keer afgeschreven. Vandaar de incidentele baten/lasten in 2014 en 2015.
Meerjarige ontwikkelingen tot en met 2019 (investeringen)

Meerjarige ontwikkelingen tot en met 2019 (reserves en voorzieningen)

Toelichting reserves en voorzieningen

Speelvoorzieningen

  • Deze voorziening is bedoeld om de kosten voor onderhoud en speelvoorzieningen te egaliseren. 

St. Jan’s Baptistfonds

  • De voorziening St. Jan’s Baptistfonds is bestemd voor jeugdactiviteiten in Liempde. De vrije middelen uit dit fonds worden gebruikt voor (geplande) ontwikkelingen voor jeugd van de kern Liempde. Inzet van middelen mogen echter geen precedentwerking hebben ten opzichte van jeugdinitiatieven in de gemeente.
Wat mag het kosten?

Toelichting cijfers rekening 2014 – begroting 2015 – begroting 2016

Openbare bibliotheek

  • Vanwege de bezuiniging op subsidies  zijn in 2016 en 2015 de lasten lager dan in 2014.  

Kunst en Cultuur

  • Door de bezuiniging op subsidies zijn de geraamde lasten in 2016 lager dan in 2015.
  • In 2014 is aan MiK de subsidie voor Markplaats 2013 en 2014 uitbetaald. Vandaar dat de lasten in 2014 hoger waren. 

Evenementen

  • Door hogere uitgaven voor de kermis en volksfeesten zijn de lasten in 2014 hoger dan die in 2016 en 2015. 

Recreatievoorzieningen

  • Ten opzichte van 2016 en 2015 zijn de lasten in 2014 hoger. Dit komt door het groot onderhoud dat is gepleegd aan de Kinderboerderij.

Jeugd- en jongerenwerk 

  • Vanaf 2015 is op subsidies voor jeugd- en jongerenwerk bezuinigd. Vandaar dat ten opzichte van 2014 de lasten lager zijn.